Zajęcia codzienne i dodatkowe


Na co dzień zajmujemy się:

- zabawą (swobodną i zorganizowaną),
- rozmawianiem,
- wspólną pracą i nauką,
- wspólnymi posiłkami, czyli przyjemnością jedzenia z przyjaciółmi,
- czytaniem i opowiadaniem bajek,
- inscenizacjami (teatrzyk dziecięcy),
- przebywaniem w ogrodzie na placu zabaw (niezależnie od warunków atmosferycznych).


Oprócz zajęć prowadzonych w ramach planu dnia, w każdym domku odbywają się zajęcia dodatkowe:

zajęcia muzyczno-taneczne - realizują je muzycy ze Stowarzyszenia „Dom Tańca”.

TAŃCOGRAJKA -
zajęcia muzyczno-taneczne oparte na dawnych grach i zabawach dziś już często zapomnianych. Bazą zajęć jest polska kultura tradycyjna, a więc muzyka, pieśni, instrumenty, tańce, zabawki, rzemiosło, a także niezwykle bogaty folklor dziecięcy - wyliczanki, piosenki, wierszyki, zagadki, baśnie. Większości zabaw towarzyszy śpiew i muzyka grana "na żywo" na starodawnych, niespotykanych dziś instrumentach: harmonii trzyrzędowej, skrzypcach, okarynach oraz bębenku, barabanie czy instrumentach etnicznych.

Dzieci uczą się piosenek i tańców, mają okazję poznać różne dźwięki i kształty "dorosłych" instrumentów, a same mogą zagrać na mniejszych instrumencikach - dzwonkach, bębenkach, terkotkach. Zajęciom towarzyszą także wykonane przez rzemieślników drewniane zabawki - malowane koniki na sznurku, ptaszki klaskające skrzydłami, karuzele i inne.


Zajęcia plastyczne

Zajęcia prowadzone są przez Annę Słuszkiewicz.


Zajęcia z pacynką

Prowadzone są przez Katarzynę Klimowicz dla dzieci 6-letnich. W czasie "Spotkań z pacynką" udajemy się z dziećmi do świata emocji i relacji międzyludzkich opisanych w książkach i opowiedzianych przez Tomka - pacynkę. Dzięki opowieściom dzieci przyglądają się uczuciom i uczą się radzić sobie z nimi. Pacynka dzieli ich troski i radości.


Zajęcia wczesnoszkolne (zerówka)

Prowadzone Są codziennie dla dzieci 6-letnich.


Zajęcia przygotowawcze do szkoły dla 5-latków

Zajęcia rowadzone codziennie w poszczególnych domkach.


Zajęcia z psychologiem i logopedą

Przedszkole współpracuje z psychogiem Grażyną Ilczuk i logopedą Magdaleną Wójcik.