logo

Niepubliczne Przedszkole
„Bruzdowa 22C”
w Wilanowie

Wierzymy, że przyszłość i powodzenie naszych dzieci w największym stopniu zależeć będą
od harmonii w nich samych i pozytywnego stosunku do świata

Serdecznie zapraszamy

Do Niepublicznego Przedszkola "Bruzdowa 22 C" w Wilanowie

"Bruzdowa 22 C" jest przedszkolem niepublicznym założonym i prowadzonym od 13 lat na terenie byłego gospodarstwa rolnego (Wilanów, Kępa Zawadowska) przez Elżbietę Wojnowską i Wojciecha Chmielewskiego.

Jest nadal, mimo szybkiego rozwoju, który nie był pierwotnie planowany, przedszkolem rodzinnym i wiejskim. Przedszkole mieści się w naszym domu i ogrodzie na Kępie Zawadowskiej, 5 km od centrum Wilanowa.

Proponujemy Państwu miejsce autentyczne, pełne niedoskonałości, ale i prawdziwego entuzjazmu oraz zrozumienia jak niełatwe jest rodzicielstwo i daleko trudniejsze - dzieciństwo.

Jak myślimy

Nader zwyczajnie. 13 lat temu pisaliśmy:

"Wierzymy, że przyszłość i powodzenie naszych dzieci w największym stopniu zależeć będą od harmonii w nich samych i pozytywnego stosunku do świata".

Posłanie dziecka do przedszkola jest decyzja doniosłą. Jest pierwszym wypchnięciem z gniazda, nierzadko drastycznym i traumatycznym (następne będą już łatwiejsze). Jest twardym postawieniem zadania, któremu dziecko usiłuje sprostać. Przedszkole jest również pierwszym kawałkiem obcego (pozarodzinnego) świata, który trzeba rozpoznać i zaakceptować. Jest miejscem, w którym spędza się dużo czasu z grupą rówieśników, bedącą pierwszą zewnętrzną grupą odniesienia. Wszystko co się w nim dzieje jest wprawką w prawdziwe (samodzielne) życie i jest w gruncie rzeczy prawdziwym życiem. Z tego też względu przedszkole, czyli ludzie, atmosfera, struktura i panujące w nim stosunki, staje się dla dziecka obrazem świata, jaki czeka na niego. Świat tak własnie wygląda.

Staramy się by to zetknięcie, a potem uczestnictwo, były możliwie jak najpozytywniejszym doświadczeniem. Świat ma być dobry. A dobry staje się wtedy, kiedy jest zrozumiały i kiedy zaspokojone są nasze dwie najważniejsze potrzeby: bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości. W zaspokojeniu tych potrzeb staramy się na "Bruzdowej" dzieciom pomóc. Mądra opieka i codzienne towarzyszenie im w rozwoju są naszymi podstawowymi zadaniami.

Przedszkole nasze położone jest w głębi ulicy Bruzdowej i otoczone jest polami uprawnymi. Posiada duży ogród (ok. 1ha) z resztkami plantacji malin i drzew jabłoniowych.

Prowadzimy 2 grupy przedszkolne: Biały Domek i Zielony Domek . Nie są to grupy jednolite wiekowo. W każdym Domku są dzieci młodsze i starsze. W każdej grupie pracuje równolegle dwóch wychowawców. Zespołem kieruje Elżbieta Wojnowska - psycholog, pedagog wczesnoszkolny, dyrektor i właściciel przedszkola.

Grupy (Domki) różnią się charakterem i sposobem prowadzenia. Te różnice wynikają z odmiennych osobowości osób prowadzących oraz przyzwolenia na dość daleko idącą autonomię. Różnorodność temperamentu, biografii i wykształcenia kadry czyni "Bruzdową" miejscem niesztampowym.

Czytaj więcej